Chefsrekrytering - My Monday Search

Välkommen till något nytt...

Vi erbjuder våra partners konsulttjänster i samband med search och rekrytering av chefer och ledare. Vi åtar oss uppdrag och skräddarsyr tillvägagångssätt i dialog med våra partners.
Genom gedigen erfarenhet från chefsrekrytering och ledarskap förstår vi vikten av att identifiera rätt ledarkompetens till rätt företagskultur. Vi utgår därför alltid från företagskulturen när vi identifierar framtidens ledare för er.
Fina referenser finns från partners och kandidater om så önskas.

Vad gör vi

Vi är pålitliga - passionerade - leveranssäkra
Executive Search

Executive Search

Varje uppdrag är unikt och vi anpassar våra metoder och processer efter behov. Varje steg definieras och beskrivs i vår searchstrategi. Vid chefrekrytering tar vi utgångspunkt i er företagskultur när vi identifierar rätt ledare.

Assessment

Assessment

Vi hjäper er att identifiera kompetens och potential hos ledare. Det görs på individnivå eller gruppnivå. Det är ett bra stöd vid intern och extern ledarrekrytering. Våra metoder är väl beprövade och har bra tillförlitlighet.

Development

Rekrytering

Vi hjälper våra partners med deras rekryteringsbehov. Det kan handla om hela uppdrag eller utveckling av ert rekryteringsarbete. Vi är väl insatta i företagskulturen och kan hantverket mycket väl.

Varför

Vår relevans i marknaden beror på vårt sätt att utgå från företagskultur när vi identifierar framtida ledare.
Vi lär känna kulturen, historiken och ser vägen framåt.

Vision

Vår vision är en värld där vårt arbete är något som väcker engagemang.
Genom att rekrytera rätt ledare till rätt företagskultur förbättrar vi framtiden för människor och företag.

Passion

Vi älskar det vi gör och vårt engagemang sträcker sig bortom ett specifikt uppdrag. Vi ser längre och djupare än så.
Behållningen för oss är den långsiktiga dialogen och det värde vi skapar tillsammans med våra partners.


Historia

Efter många års erfarenhet från chefsrekrytering och som ledare vet jag vad som är hållbart över tid. Utgångspunkten är ett antal principer och balansen mellan hjärta, hjärna och ryggrad.
Med denna utgångspunkt byggs långsiktiga relationer med kunder och kandidater. Ta gärna kontakt - så får du veta mer.

Om My Monday Search ab

My Monday Search är specialiserade på search och rekrytering av chefer och ledare - med fokus på företagskultur. Lång erfarenhet har lärt oss att vägen till hållbar ledarrekrytering går genom att identifiera ledarkompetens som matchar företagskulturen.
Namn E-post Telefon Meddelande Skicka

Välkommen

Vi vänder oss till kunder och kandidater. Du kan alltid höra av dig till Anders Kylberg för att diskutera ledarrekrytering eller om du vill ha råd inför nya utmaningar.